Om rekrutteringsprosessen

På denne side vil vi presentere hvordan vår rekrutteringsprossess forløper. De grunnleggende trinn står beskrevet nedenfor. Utover disse kan det være lokale variasjoner.

Send din søknad via hjemmesiden

Når du søker en ledig stilling hos Norwegian Agro skal din søknad alltid sendes elektronisk via en lenke i stillingsannonsen på våres hjemmeside.

Ønsker du å søke uoppfordret kan du lese mer om hvordan den prosessen forløper her.

Screeningsprosess

I den innledende screeningprosessen evaluerer vi din søknad og CV. Vi kikker på din tidligere jobberfaring, utdannelse, fritidsaktiviteter og hva som ellers er relevant i forhold til å evaluere din match i forhold til den konkrete jobben. 

Alle søknader vi mottar håndteres med respekt og i streng fortrolighet.
Hvis du ikke er invitert til en personlig samtale får du et skriftlig avslag til den epostadressen som du har registrert ved din søknad.

Samtaler

Når vi rekrutterer funksjonærer og ledere avholder vi to samtaler. Invitasjonen til samtaler skjer via vårt rekrutteringssystem. 

Ved første samtale ønsker vi å få et grundig inntrykk av deg, dine forventninger og kvalifikasjoner. Du får et innblikk i jobbens oppgaver, Norwegian Agro som arbeidsplass og våres kultur og verdier.

Når vi har evaluert første runde av samtaler, inviteres 2-4 kandidater til andre samtale.

Ved andre samtale går vi mer i dybden med dine faglige og personlige kvalifikasjoner, og du vil forut for samtalen bli bedt om å gjennomføre en personlighetstest, som vi tar inn i samtalen. Vi ønsker å finne den riktige match, og dette bruker vi blant annet personlighetstesten til.

Våres forventning til samtalene er å lære deg og dine kvalifikasjoner bedre å kjenne. Vi vil blant annet spørre om din tidligere erfaring, din motivasjon, dine resultater og dine forventninger til den nye rollen. Vi forventer at vår dialog er åpen og ærlig, idet vårt ønske er å finne den riktige til jobben. 

Under samtalene vil vi også fortelle om rammene og mulighetene i jobben, samt fortelle om teamet og avdelingen. Alt dette så du bedre kan vurdere om dette matcher dine ønsker og behov. 

Referanser

Som ledd i vår evaluering og søken etter den rette til jobben, samler vi inn referanser fra tidligere ansettelser. Dette er for å lære mer om dine resultater, faglige kompetanser samt personlige egenskaper. Du vil sannsynligvis som ledd i rekrutteringsprosessen bli spurt om potensielle referanser, og dermed innsamler vi referanser etter avtale med deg.

Du er meget velkommen til å legge ved uttalelser og lignende, når du søker en stilling hos oss. 

Ansettelse

Hvis vi tilbyr deg jobben vil den ansettende leder kontakte deg direkte. Vi vil hurtigst mulig deretter sende deg en ansettelseskontrakt.

Når vi har en ansettelseskontrakt i retur, vil du hurtig deretter få adgang til våre onboardingplattform.

Så fremt du har vært til samtale og dessverre ikke blir tilbudt jobben, vil den ansettende leder eller HR-ansvarlige kontakte deg direkte. Har du ikke vært invitert til samtale, mottar du et skriftlig avslag per epost. 
 

Når får du svar

Når din søknad er sendt vil du alltid umiddelbart etter få en bekreftelse på at vi har mottatt den. Herfra kan ventetiden føles lang, da selve behandlingen av søknadene krever ressurser og tid. Hele rekrutteringsprosessen kan ta flere uker, men vi arbeider alltid på å gi hurtig beskjed om hvorvidt du har gått videre i prosessen. 

Vi ser frem til å motta din søknad.