Vi skaper verdi for våre medarbeidere 

Cultivating Value er Danish Agro-konsernets verdisetning, som vi forsøker å etterleve hver dag.

For oss betyr Cultivating Value at vi har fokus på å skape og sikre verditilvekst for både våre medarbeidere og for våre kunder. 

  • Cultivating henviser til et ønske og en lidenskap om å styrke, dyrke og perfeksjonere konkrete produkter eller menneskelige egenskaper og kunnskap.
     
  • Value henviser til den verditilvekst vi ønsker å se hos våre kunder, være seg det skjer gjennom konkrete resultater på den enkelte bedrift, eller via styrket kunnskap. 

Dermed er utviklingen av våre medarbeidere også en del av Danish Agro-konsernets verdisetning. Vi er i høy grad avhengige av våre medarbeideres kunnskap – derfor er det alt-avgjørende at vi fastholder og tiltrekker de mest kvalifiserte medarbeidere.  

Cultivating Employees 

Uansett om man er ny eller etablert medarbeider i Danish Agro-konsernet, kan man forvente et arbeidsmiljø hvor det er dialog og sparring rundt ens personlige utvikling og bidrag til den overordnede strategi. Vi ønsker med dette både å kunne tiltrekke de beste og mest kvalifiserte medarbeidere, samtidig med at vi også beholder dyktige medarbeidere. Dette kaller vi for Cultivating Employees.

Våre medarbeidere er en av de viktigste ressursene vi har. Derfor er det viktig at vi løpende utvikler kompetanser og kunnskap hos våre medarbeidere. I Danish Agro-konsernet har vi utviklet et dialogbasert samtaleverktøy, Cultivating Dialogues, hvor medarbeider og leder drøfter den enkeltes medarbeiders rolle i forhold til den overordnede strategi. Dermed understøtter våres cultivating dialogues i høy grad våres strategi og utvikling i Danish Agro-konsernet, og gjør virksomheten klar til å håndtere kommende utfordringer.  

Utover å skape verdi for våre kunder ønsker vi også å skape verdi for våre medarbeidere – dette kaller vi Cultivating Employees.