Gode råd til din søknad

Vis hvem du er. Uansett om du søker en utlyst stilling eller uoppfordret, er det vigtig at vi får et klart bilde av hvem du er. Vi vil gjerne vite litt om:

  • Kvalifikasjoner som er relevante i forhold til stillingen
  • Din motivasjon til å søke stillingen
  • Dine personlige egenskaper, verdier og forventninger til et ansettelsesforhold

Vi får mange søknader og henvendelser, så vi anbefaler derfor at du lager en kortfattet søknad og legger ved en CV som er kronologisk oppstilt med de seneste ansettelser først. Du er velkommen til å legge ved øvrige dokumenter slik som uttalelser, utdannelsesbeviser eller annen relevant informasjon. 

Hvis du søker uoppfordret hjelper du deg selv best, utover de ovenstående punkter, ved å gjøre det klart og tydelig for oss å gjennomskue ditt potensiale. Det kan for eksempel være ved å skrive eksempler på konkrete stillinger, avdelinger m.m. hos oss, hvor du ser deg selv arbeide.