Verdibaseret adferd og ledelse

I Norwegian Agro og Danish Agro-konsernet tror vi på at ledelse og ledelsesutvikling skal skje som en verdiskapende samarbeidsrelasjon på tvers av organisasjonen og internt i ledelsesteamet.

Vi mener at vi kan skape størst mulig kundefokus i organisasjonen og verdi for våre kunder igjennom dette. Resultater skapes når det i gjennom ledelse produseres en felles retning, koordinering omkring arbeidet samt gjensidig engasjement og dedikasjon til felles suksess. Denne måten å drive ledelse på kaller vi Cultivating Leadership.   

Vårt ledelsesspråk i Danish Agro-konsernet betyr for våre medarbeidere at det produseres en retning for den enkelte medarbeiders rolle og ansvar, i forhold til den felles retning. Det er koordinering omkring oppgaver, arbeidsmetoder og engasjement, slik at vi oppnår våre mål og skaper verdi for våre kunder.   

Ledelse er kjerneoppgaven, hvor våre ledere ved hjelp av coaching, innvolvering, utdelegering, målformulering og dialog, sikrer at medarbeiderne er engasjerte i vår felles retning. Formelt sikres retningen igjennom våres Cultivating Dialogues, som er en dialog mellom medarbeider og leder, som avholdes fire gange årlig. Hver dialog har sine fokusområder, men samlet medvirker det til at retningen, koordineringen og engasjementet for den enkelte medarbeidere italesettes. Dette mener vi skaper verdi både for både kunder, virksomheten og våre medarbeidere.