Om Norwegian Agro Machinery

Norwegian Agro Machinery er en av landets ledende leverandører av maskiner og redskaper til norsk landbruk. Vi representerer en lang rekke sterke merkevarer, og er norsk distributør av CLAAS traktorer og høstemaskiner, samt redskaper fra blant annet Lemken, Horsch, Bogballe, Multiva og Duun.

Vårt landsdekkende forhandlernett består av mer enn 30 salgs- og servicesteder, hvorav en tredjedel er egen-eide avdelinger. Hovedkontoret på Jessheim skal samle de nasjonale aktivitetene i selskapet, altså slikt som import, markedsføring, produktstøtte, serviceorganisering og reservedelshandtering. I alt har selskapet, som er et datterselskap i Danish Agro-konsernet, 100 medarbeidere og en omsetning årlig på over 600 millioner kroner.

Om Danish Agro-konsernet

Danish Agro-konsernet ble etablert i 1901 som et lokalt andelsselskap, og består i dag av cirka 100 agroindustrielle selskaper i inn- og utland. 

Konsernet sysselsetter om lag 5 000 medarbeidere og er eid av 9 000 danske bønder. Vår viktigste oppgave er å være den beste mulige samarbeidspartner for våre eiere og kunder. Danish Agro-konsernet er hovedsakelig beskjeftiget innenfor salg av fôrblandinger, råvare- og vitaminfôrblandinger, gjødsel, plantevernmidler, såfrø, maskinhandel og energi, samt kjøp av korn og øvrige grøder fra landbruket. 

Morvirksomheten Danish Agro bygger på en rekke stolte danske grovvareselskaper, som løpende er blitt en del av familien. Vi setter en stor ære i å være en del av den danske samvirkebevegelse, og vi er opptatt av å drive våres virksomhet etter de opprinnelige samvirkeprinsippene. Vi er satt i verden for å fremme våre medlemmers økonomiske interesser på den best mulige måte.

 
OM DANISH AGRO

Danish Agro er eid av 9 000 danske bønder, og våres viktigste oppgaver er å være den best mulige samarbeidspartner for våre eiere og kunder, og skape størst mulig verditilvekst for de bøndene vi samarbeider med.

 
OMFANG

Vi er en av de største og mest betydningsfulle partnerne for landbruket i Østersjø-regionen. Konsernet beskjeftiger mer enn 5 000 medarbeidere fordelt i seks forretningsdivisjoner, og cirka 100 datterselskaper i 17 land. 

 
MARKEDSLEDER

Vi er blant de førende på våre felt og alt hva vi gjør, gjør vi for å være den best mulige samarbeidspartner for bønder som krever produkter, serviceytelser og medarbeidere av høy kvalitet.

 
CULTIVATING VALUE

Vi er med fra jord til bord, og det er vi virkelig stolte av. 

Våres daglige fokus er å skape og sikre verdi for våre eiere og kunder – vi kaller det
Cultivating Value.